Trang web đang trong giai đoạn sửa chữa, mong quý độc giả hoan hỉ

Các TRung Tâm

Ban Phiên dịch Phật học Anh - Việt
Ban Phiên dịch Phật học Anh - Việt

Được sự phê duyệt của Hòa thượng Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam (VNCPHVN) Tp.HCM, để ra mắt giao lưu giữa các thành viên trong Ban Phiên dịch Phật học Anh Việt (BPDPHAV), VNCPHVN, bàn thảo thống nhất về Nội quy hoạt động và triển khai phân chia cụ thể công việc cho các thành viên.

Ban Vận động tài chánh
Ban Vận động tài chánh

Chiều ngày, 14-11, tại phòng họp Tòa Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật giáo, diễn ra lễ trao quyết định thành lập Ban Vận động Tài chánh thuộc Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam (VNCPHVN) nhiệm kỳ 2012-2017.

Dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang
Dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang

Trung Tâm Dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang trực thuộc Viện Nghiên Cứu Phật học Việt Nam do HT. Thích Minh Cảnh làm Giám Đốc

Nghiên cứu Phật học Hán truyền
Nghiên cứu Phật học Hán truyền

Trung Tâm Phật học Hán Truyền trực thuộc Viện Nghiên Cứu Phật học Việt Nam do TT. Thích Hạnh Bình làm Giám Đốc

Nghiên cứu Pali học
Nghiên cứu Pali học

Trung Tâm Pali học trực thuộc Viện Nghiên Cứu Phật học Việt Nam do TT. Thích Bửu Chánh làm Giám Đốc

Nghiên cứu Phật giáo Việt Nam
Nghiên cứu Phật giáo Việt Nam

Trung Tâm Nghiên Cứu Phật giáo Việt Nam trực thuộc Viện Nghiên Cứu Phật học Việt Nam do TT. Thích Đồng Bổn làm Giám Đốc

Nghiên cứu Phật giáo thế giới
Nghiên cứu Phật giáo thế giới

Trung Tâm Nghiên cứu Phật giáo thế giới trực thuộc Viện Nghiên Cứu Phật học Việt Nam do TT. Thích Chơn Minh làm Giám Đốc

Nghiên cứu và Ứng dụng Thiền học Bắc truyền
Nghiên cứu và Ứng dụng Thiền học Bắc truyền

Trung Tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thiền học Bắc truyền trực thuộc Viện Nghiên Cứu Phật học Việt Nam do TT. Thích Thông Phương làm Giám Đốc

Nghiên cứu và Ứng dụng Thiền học Nam truyền
Nghiên cứu và Ứng dụng Thiền học Nam truyền

Trung Tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thiền học Nam truyền trực thuộc Viện Nghiên Cứu Phật học Việt Nam do HT. Thích Viên Minh làm Giám Đốc

Nghiên cứu Văn học Phật giáo
Nghiên cứu Văn học Phật giáo

Trung Tâm Nghiên cứu Văn học Phật giáo trực thuộc Viện Nghiên Cứu Phật học Việt Nam do TT. Thích Phước Đạt làm Giám Đốc

Phiên dịch Phật học
Phiên dịch Phật học

Trung Tâm Phiên dịch Anh Ngữ Phật học trực thuộc Viện Nghiên Cứu Phật học Việt Nam do SC. Thích Nữ Huyền Tâm làm Giám Đốc

Thông báo

Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam Tuyển dụng nhân viên thiết kế, dàn trang
^ Back to Top