Những người cùng tôi đồng một hạnh. Cầu được sanh chung các cõi nước. Thân, khẩu, ý, nghiệp đều đồng nhau. Tất cả hạnh mầu cùng tu tập...

Các TRung Tâm

Ban Phiên dịch Phật học Anh - Việt
Ban Phiên dịch Phật học Anh - Việt

Được sự phê duyệt của Hòa thượng Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam (VNCPHVN) Tp.HCM, để ra mắt giao lưu giữa các thành viên trong Ban Phiên dịch Phật học Anh Việt (BPDPHAV), VNCPHVN, bàn thảo thống nhất về Nội quy hoạt động và triển khai phân chia cụ thể công việc cho các thành viên.

Ban Vận động tài chánh
Ban Vận động tài chánh

Chiều ngày, 14-11, tại phòng họp Tòa Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật giáo, diễn ra lễ trao quyết định thành lập Ban Vận động Tài chánh thuộc Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam (VNCPHVN) nhiệm kỳ 2012-2017.

Dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang
Dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang

Trung Tâm Dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang trực thuộc Viện Nghiên Cứu Phật học Việt Nam do HT. Thích Minh Cảnh làm Giám Đốc

Nghiên cứu Phật học Hán truyền
Nghiên cứu Phật học Hán truyền

Trung Tâm Phật học Hán Truyền trực thuộc Viện Nghiên Cứu Phật học Việt Nam do TT. Thích Hạnh Bình làm Giám Đốc

Nghiên cứu Pali học
Nghiên cứu Pali học

Trung Tâm Pali học trực thuộc Viện Nghiên Cứu Phật học Việt Nam do TT. Thích Bửu Chánh làm Giám Đốc

Nghiên cứu Phật giáo Việt Nam
Nghiên cứu Phật giáo Việt Nam

Trung Tâm Nghiên Cứu Phật giáo Việt Nam trực thuộc Viện Nghiên Cứu Phật học Việt Nam do TT. Thích Đồng Bổn làm Giám Đốc

Nghiên cứu Phật giáo thế giới
Nghiên cứu Phật giáo thế giới

Trung Tâm Nghiên cứu Phật giáo thế giới trực thuộc Viện Nghiên Cứu Phật học Việt Nam do TT. Thích Chơn Minh làm Giám Đốc

Nghiên cứu và Ứng dụng Thiền học Bắc truyền
Nghiên cứu và Ứng dụng Thiền học Bắc truyền

Trung Tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thiền học Bắc truyền trực thuộc Viện Nghiên Cứu Phật học Việt Nam do TT. Thích Thông Phương làm Giám Đốc

Nghiên cứu và Ứng dụng Thiền học Nam truyền
Nghiên cứu và Ứng dụng Thiền học Nam truyền

Trung Tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thiền học Nam truyền trực thuộc Viện Nghiên Cứu Phật học Việt Nam do HT. Thích Viên Minh làm Giám Đốc

Nghiên cứu Văn học Phật giáo
Nghiên cứu Văn học Phật giáo

Trung Tâm Nghiên cứu Văn học Phật giáo trực thuộc Viện Nghiên Cứu Phật học Việt Nam do TT. Thích Phước Đạt làm Giám Đốc

Phiên dịch Phật học
Phiên dịch Phật học

Trung Tâm Phiên dịch Anh Ngữ Phật học trực thuộc Viện Nghiên Cứu Phật học Việt Nam do SC. Thích Nữ Huyền Tâm làm Giám Đốc

 • Kinh Pháp Cú 01 – Phẩm Song Yếu
  1. Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo; Nếu với ý ô nhiễm, Nói lên hay hành động, Khổ não bước theo sau, Như xe, chân vật kéo.
  Kinh Pháp Cú 01 – Phẩm Song Yếu
 • Kinh Pháp Cú 02 – Phẩm Không Phóng Dật
  21. Không phóng dật, đường sống, Phóng dật là đường chết. Không phóng dật, không chết, Phóng dật như chết rồi.
  Kinh Pháp Cú 02 – Phẩm Không Phóng Dật
 • Kinh Pháp Cú 03 – Phẩm Tâm
  33. Tâm hoảng hốt giao động, Khó hộ trì, khó nhiếp, Người trí làm tâm thẳng, Như thợ tên, làm tên.
  Kinh Pháp Cú 03 – Phẩm Tâm
 • Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa
  44. “Ai chinh phục đất này Dạ ma, Thiên giới này? Ai khéo giảng Pháp cú, Như người khéo hái hoa?”
  Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa
 • Kinh Pháp Cú 05 – Phẩm Ngu
  60. “Ðêm dài cho kẻ thức, Ðường dài cho kẻ mệt, Luân hồi dài, kẻ ngu, Không biết chơn diệu pháp.”
  Kinh Pháp Cú 05 – Phẩm Ngu
^ Back to Top