Trang web đang trong giai đoạn sửa chữa, mong quý độc giả hoan hỉ

Ban Phiên Dịch Phật Học Anh - Việt / Tin Tức

QUYẾT ĐỊNH V/v chuẩn y nhânsự Ban phiêndịchPhậthọcAnh-Việt Viện Nghiên Cứu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM - CăncứQuyếtđịnhsố 237 /2013/QĐ.HĐTS ngày 15-7-2013 củaChủtịchHộiđồngTrịsự GHPGVN; - CăncứQuychếTổchứcvàHoạtđộngcủaViệnNghiêncứuPhậthọcViệt Nam ban hànhngày 24-4-2013; - Xéttờtrìnhngày 02/3/2017 củaTổngthưkýViệnNghiêncứuPhậthọcViệt Nam; - Căncứvàonănglựcchuyênmôncủađươngsự;

Thông báo

Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam Tuyển dụng nhân viên thiết kế, dàn trang
^ Back to Top