Những người cùng tôi đồng một hạnh. Cầu được sanh chung các cõi nước. Thân, khẩu, ý, nghiệp đều đồng nhau. Tất cả hạnh mầu cùng tu tập...

Ban Phiên Dịch Phật Học Anh - Việt / Tin Tức

QUYẾT ĐỊNH V/v chuẩn y nhânsự Ban phiêndịchPhậthọcAnh-Việt Viện Nghiên Cứu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM - CăncứQuyếtđịnhsố 237 /2013/QĐ.HĐTS ngày 15-7-2013 củaChủtịchHộiđồngTrịsự GHPGVN; - CăncứQuychếTổchứcvàHoạtđộngcủaViệnNghiêncứuPhậthọcViệt Nam ban hànhngày 24-4-2013; - Xéttờtrìnhngày 02/3/2017 củaTổngthưkýViệnNghiêncứuPhậthọcViệt Nam; - Căncứvàonănglựcchuyênmôncủađươngsự;

 • Kinh Pháp Cú 01 – Phẩm Song Yếu
  1. Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo; Nếu với ý ô nhiễm, Nói lên hay hành động, Khổ não bước theo sau, Như xe, chân vật kéo.
  Kinh Pháp Cú 01 – Phẩm Song Yếu
 • Kinh Pháp Cú 02 – Phẩm Không Phóng Dật
  21. Không phóng dật, đường sống, Phóng dật là đường chết. Không phóng dật, không chết, Phóng dật như chết rồi.
  Kinh Pháp Cú 02 – Phẩm Không Phóng Dật
 • Kinh Pháp Cú 03 – Phẩm Tâm
  33. Tâm hoảng hốt giao động, Khó hộ trì, khó nhiếp, Người trí làm tâm thẳng, Như thợ tên, làm tên.
  Kinh Pháp Cú 03 – Phẩm Tâm
 • Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa
  44. “Ai chinh phục đất này Dạ ma, Thiên giới này? Ai khéo giảng Pháp cú, Như người khéo hái hoa?”
  Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa
 • Kinh Pháp Cú 05 – Phẩm Ngu
  60. “Ðêm dài cho kẻ thức, Ðường dài cho kẻ mệt, Luân hồi dài, kẻ ngu, Không biết chơn diệu pháp.”
  Kinh Pháp Cú 05 – Phẩm Ngu
^ Back to Top