Trang web đang trong giai đoạn sửa chữa, mong quý độc giả hoan hỉ

Ban Phiên Dịch Phật Học Anh - Việt / Tin Tức

QUYẾT ĐỊNH V/v chuẩn y nhânsự Ban phiêndịchPhậthọcAnh-Việt ViệnNghiênC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM - CăncứQuyếtđịnhsố 237 /2013/QĐ.HĐTS ngày 15-7-2013 củaChủtịchHộiđồngTrịsự GHPGVN; - CăncứQuychếTổchứcvàHoạtđộngcủaViệnNghiêncứuPhậthọcViệt Nam ban hànhngày 24-4-2013; - Xéttờtrìnhngày 02/3/2017 củaTổngthưkýViệnNghiêncứuPhậthọcViệt Nam; - Căncứvàonănglựcchuyênmôncủađươngsự;

Hoạt động của Ban Phiên dịch Phật học Anh - Việt, Viện NCPH Việt Nam
Hoạt động của Ban Phiên dịch Phật học Anh - Việt, Viện NCPH Việt Nam

Được sự phê duyệt của Hòa thượng Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam (VNCPHVN) Tp.HCM, để ra mắt giao lưu giữa các thành viên trong Ban Phiên dịch Phật học Anh Việt (BPDPHAV), VNCPHVN, bàn thảo thống nhất về Nội quy hoạt động và triển khai phân chia cụ thể công việc cho các thành viên.

Thông báo

Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam Tuyển dụng nhân viên thiết kế, dàn trang
^ Back to Top