Những người cùng tôi đồng một hạnh. Cầu được sanh chung các cõi nước. Thân, khẩu, ý, nghiệp đều đồng nhau. Tất cả hạnh mầu cùng tu tập...

Tủ sách từ quang

TỦ SÁCH PHẬT HỌC TỪ QUANG Tập 2 - Tháng 9 năm 2012 (P.L. 2556)

Mục lục TỦ SÁCH PHẬT HỌC TỪ QUANG Tập 2 - Tháng 9 năm 2012 (P.L. 2556) TRONG TẬP NÀY: Thích Đồng Bổn : Thành kính tưởng niệm Hòa thượng Thích Minh Châu Chánh Trí : Giáo lý cơ bản của đạo Phật (tt) Pháp sư Diễn Bồi : Phật pháp và việc đời Thích Tuệ Minh : Chữ Hiếu ngày nay Nguyên Cẩn : Người xưa làm báo Hoang Phong : Ý nghĩa trí tuệ trong Phật giáo (PI) Lan Hinh : Chữ Hiếu (Thơ) Trí Thông : Niệm Phật (tt) Đỗ Hồng Ngọc : Luân hồi sanh tử Trần Đình Sơn : Tổng quan Phật giáo Nghệ An từ thế kỷ I – XX Minh Giác : Dĩ vô sở đắc cố Hoàng Văn Lễ : Văn hóa giải thoát Vu Gia : Tản mạn chuyện thờ cúng Minh Ngọc : Năm phương tiện pháp môn niệm Phật Lê Sơn Phương Ngọc: Phật giáo Tiểu thừa trong cộng đồng người Khmer Nam Bộ Chính Trung : Hoa Tình Thương (Thơ) Trần Phi Hùng : Tìm hiểu về Thiền Hoàng Ngọc Vĩnh : Thiền sư Viên Thành với bài thơ khắc trên quả quýt Nguyễn Đại Đồng : Chùa Trường Tín và Sư Thanh Quán Thích Nữ Liên Hiếu : Lễ Shinpyu hay truyền thống xuất gia gieo duyên Nguyên Diệu : Cùng (Thơ) Nguyễn Hữu Nguyên: Tâm thức Phật pháp của người dân xứ Nghệ Hoằng Tôn : Cảm nghĩ về một buổi lễ thọ Bát Đặng Hùng Anh : Nương ánh Từ Quang (Thơ) Quỳnh Hoa : Cửa Phật từ bi (Nhạc) Diệu Châu : Thông tin

TỦ SÁCH PHẬT HỌC TỪ QUANG Tập 2 - Tháng 9 năm 2012 (P.L. 2556)

Các bài nghiên cứu

 • Quá trình hình thành Giới Luật
  Quá trình hình thành Giới Luật

  Những quy tắc đạo đức có một vị trí rất quan trọng trong hầu hết các tôn giáo. Pháp luật hay các quy ước là điều cần thiết đối với bất cứ thành viên nào trong xã hội.Trong mỗi gia đình nếu không có quy tắc, gia đình đó sẽ xảy ra bất đồng; một quốc gia, nếu không có phép nước, thì quốc gia đó sẽ nổi loạn. Trong Phật giáo cũng vậy, giới luật đóng một vai trò vô cùng đặc biệt. Giới được xem là mạng mạch của đời sống Tăng già.

 • Tham luận Phật giáo: Hòa thượng Khánh Hòa
  Tham luận Phật giáo: Hòa thượng Khánh Hòa

  Hòa thượng Khánh Hòa là một trong những thạch trụ Phật pháp vào cuối thế kỷ XIX, đầu thề kỷ XX, có công đóng góp phục hưng ngôi nhà Phật giáo trong nước khi mà bao thế lực bủa vậy dân tộc, đe dọa nền văn hóa cổ truyền, tín ngưỡng người dân bị đe dọa có nguy cơ xóa sạch bởi thế lực và văn hóa ngoại lai.

 • Phật Giáo Vùng Mekong - Vần Đề Môi Trường Và Ứng Xử Với Môi Trường
  Phật Giáo Vùng Mekong - Vần Đề Môi Trường Và Ứng Xử Với Môi Trường

  Sông Mekong đóng vài trò quan trọng trong đời sống của hàng triệu người dân Đông Nam Á. Nó bắt nguồn từ Tây Tạng đi qua các quốc gia Trung Quốc, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, và Việt Nam. Là một trong những con sông lớn nhất trên thế giới, sông Mekong đem lại cho các quốc gia đồng sở hữu và khai thác nó những lợi ích khổng lồ. Tuy nhiên những lợi ích to lớn đó đang ngày càng bị cạn kiệt vì sự tàn phá của con người.

 • Thành tựu lòng tin vào Tam bảo và ngũ giới
  Thành tựu lòng tin vào Tam bảo và ngũ giới

  Bài kết tập này tập trung triển khai bốn Dự Lưu phần từ kinh tạng Nikaya ngõ hầu giúp cho các đạo hữu có cái nhìn khách quan, đúng đắn qua đó có duyên lành làm phát sanh lòng tịnh tín vào Tam Bảo và hành theo lời Phật dạy (nhất là ngũ giới) để hiện đời được an vui, gia đình hạnh phúc, thế giới hòa bình và tương lai được tươi sáng, hướng đến giải thoát, niết bàn.

^ Back to Top