Những người cùng tôi đồng một hạnh. Cầu được sanh chung các cõi nước. Thân, khẩu, ý, nghiệp đều đồng nhau. Tất cả hạnh mầu cùng tu tập...

Chuyên đề

 • Cá nghe kinh
  Cá nghe kinh

  Chu Mạnh Trinh là khách hành hương tới Hương Sơn để hưởng thú “bầu Trời, cảnh Bụt”; nhưng thật ra là đang viếng cảnh biển xanh biến thành nương dâu đang hiện tướng trong tâm thức của chính mình. Chim ríu rít cúng dường hoa trái. Cá lặng lờ ngừng vẫy nghe kinh là khi Tâm Kinh biến thành Chân Kinh. Nguyễn Du cũng đã qua bao nhiêu trải nghiệm thăng trầm của thế sự, nhưng mãi tới khi về lại với chính mình mới tìm được Chân Kinh:

 • Kinh điển Đại thừa có phải do Phật thuyết hay không
 • Sự xuất hiện Kinh điển Đại thừa

  "Sự kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu: Khi cùng trong một thế giới (lokadhatu), hai A-la-hán, Chánh Đẳng Giác có thể xuất hiện (một lần) không trước không sau. ....

 • Tam Tạng Kinh điển

  Trong 45 năm truyền giảng con đường giải thoát, Đức Phật thu nhận rất nhiều đệ tử, có người xuất gia

Tủ sách từ quang

TỦ SÁCH PHẬT HỌC TỪ QUANG Tập 2 - Tháng 9 năm 2012 (P.L. 2556)

Mục lục TỦ SÁCH PHẬT HỌC TỪ QUANG Tập 2 - Tháng 9 năm 2012 (P.L. 2556) TRONG TẬP NÀY: Thích Đồng Bổn : Thành kính tưởng niệm Hòa thượng Thích Minh Châu Chánh Trí : Giáo lý cơ bản của đạo Phật (tt) Pháp sư Diễn Bồi : Phật pháp và việc đời Thích Tuệ Minh : Chữ Hiếu ngày nay Nguyên Cẩn : Người xưa làm báo Hoang Phong : Ý nghĩa trí tuệ trong Phật giáo (PI) Lan Hinh : Chữ Hiếu (Thơ) Trí Thông : Niệm Phật (tt) Đỗ Hồng Ngọc : Luân hồi sanh tử Trần Đình Sơn : Tổng quan Phật giáo Nghệ An từ thế kỷ I – XX Minh Giác : Dĩ vô sở đắc cố Hoàng Văn Lễ : Văn hóa giải thoát Vu Gia : Tản mạn chuyện thờ cúng Minh Ngọc : Năm phương tiện pháp môn niệm Phật Lê Sơn Phương Ngọc: Phật giáo Tiểu thừa trong cộng đồng người Khmer Nam Bộ Chính Trung : Hoa Tình Thương (Thơ) Trần Phi Hùng : Tìm hiểu về Thiền Hoàng Ngọc Vĩnh : Thiền sư Viên Thành với bài thơ khắc trên quả quýt Nguyễn Đại Đồng : Chùa Trường Tín và Sư Thanh Quán Thích Nữ Liên Hiếu : Lễ Shinpyu hay truyền thống xuất gia gieo duyên Nguyên Diệu : Cùng (Thơ) Nguyễn Hữu Nguyên: Tâm thức Phật pháp của người dân xứ Nghệ Hoằng Tôn : Cảm nghĩ về một buổi lễ thọ Bát Đặng Hùng Anh : Nương ánh Từ Quang (Thơ) Quỳnh Hoa : Cửa Phật từ bi (Nhạc) Diệu Châu : Thông tin

TỦ SÁCH PHẬT HỌC TỪ QUANG Tập 2 - Tháng 9 năm 2012 (P.L. 2556)

 • Kinh Pháp Cú 01 – Phẩm Song Yếu
  1. Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo; Nếu với ý ô nhiễm, Nói lên hay hành động, Khổ não bước theo sau, Như xe, chân vật kéo.
  Kinh Pháp Cú 01 – Phẩm Song Yếu
 • Kinh Pháp Cú 02 – Phẩm Không Phóng Dật
  21. Không phóng dật, đường sống, Phóng dật là đường chết. Không phóng dật, không chết, Phóng dật như chết rồi.
  Kinh Pháp Cú 02 – Phẩm Không Phóng Dật
 • Kinh Pháp Cú 03 – Phẩm Tâm
  33. Tâm hoảng hốt giao động, Khó hộ trì, khó nhiếp, Người trí làm tâm thẳng, Như thợ tên, làm tên.
  Kinh Pháp Cú 03 – Phẩm Tâm
 • Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa
  44. “Ai chinh phục đất này Dạ ma, Thiên giới này? Ai khéo giảng Pháp cú, Như người khéo hái hoa?”
  Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa
 • Kinh Pháp Cú 05 – Phẩm Ngu
  60. “Ðêm dài cho kẻ thức, Ðường dài cho kẻ mệt, Luân hồi dài, kẻ ngu, Không biết chơn diệu pháp.”
  Kinh Pháp Cú 05 – Phẩm Ngu
^ Back to Top