Pháp thí thắng mọi thí - Pháp hỷ thắng mọi hỷ - Ái diệt thắng mọi khổ - Niết-bàn lạc tối thượng.

Phật giáo Việt Nam

Tiểu sử Đại lão HT.Thích Thanh Sam (1929 - 2018)
Tiểu sử Đại lão HT.Thích Thanh Sam (1929 - 2018)

TIỂU SỬ ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH THANH SAM Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN; Chứng minh BanTrị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Ninh; Nguyên Chánh Thư ký Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh; Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN; Nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh; Nguyên Ủy viên UBTƯMTTQVN; Nguyên Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIII, XIV, XV, XVI, Ủy viên MTTQVN tỉnh Bắc Ninh; Trưởng Môn phái tổ đình Vĩnh Nghiêm - Đức La (Bắc Giang) Viện chủ tổ đình Đại Thành, chùa Đáp Cầu, chùa Bồ Sơn, chùa Thiên Thai (thôn Bảo Tháp); chùa Mỹ Lộc (H.Gia Bình), chùa tổ Đại Bi (Bắc Ninh)

Tiểu sử Trưởng lão HT.Thích Minh Cảnh (1937-2018)
Tiểu sử Trưởng lão HT.Thích Minh Cảnh (1937-2018)

Hòa thượng đạo hiệu Thích Minh Cảnh, thuộc dòng Lâm Tế Chánh Tông đời thứ 40. Hòa thượng thế danh Nguyễn Hữu Danh, sinh ngày 12-11-Đinh Sửu (1937) tại làng Mỹ Tho, quận Cao Lãnh (Đồng Tháp).

Đại Tạng Kinh Việt Nam

Tháng Năm