Pháp thí thắng mọi thí - Pháp hỷ thắng mọi hỷ - Ái diệt thắng mọi khổ - Niết-bàn lạc tối thượng.

Tin tức >> Thông báo

Thông bạch v/v Ấn hành Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam


   
Kinh Trường bộ, Kinh Trung bộ - hai ấn bản đầu tiên vừa ra mắt, khởi đầu cho bộ Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam
 
Kinh Trường bộ, Kinh Trung bộ - hai ấn bản đầu tiên vừa ra mắt, khởi đầu cho bộ Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam
 
 
 
Chư Tôn đức Hội đồng Quản trị kính dâng 2 ấn phẩm đến Trưởng lão Hoà thượng Phó Pháp chủ
 
HT. Thích Giác Toàn - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam phát biểu cảm tạ chư Tôn đức GHPGVN và toàn thể đại chúng
 

Đại Tạng Kinh Việt Nam

Tháng Năm