Pháp thí thắng mọi thí - Pháp hỷ thắng mọi hỷ - Ái diệt thắng mọi khổ - Niết-bàn lạc tối thượng.

Đăng ký cúng dườngVui lòng điền đầy đủ các thông tin vào form bên dưới để đăng ký cúng dường Đại Tạng Kinh. Xin cảm ơn!
 
Vui lòng điền đầy đủ các thông tin vào form bên dưới để đăng ký. Xin cảm ơn!
Họ tên
Điện thoại
Địa chỉ
Email
Ghi chú
Lựa chọn

Đại Tạng Kinh Việt Nam

Tháng Năm