Pháp thí thắng mọi thí - Pháp hỷ thắng mọi hỷ - Ái diệt thắng mọi khổ - Niết-bàn lạc tối thượng.

Nghiên cứu

Hạnh phúc là buông xả?
Hạnh phúc là buông xả?

Vào năm 2012, Liên Hiệp Quốc đã thông qua ngày 20-3 hằng năm là Ngày Hạnh phúc Thế giới hay Ngày Quốc tế Hạnh phúc. Sở dĩ chọn ngày 20-3 vì ngày này có độ dài ban ngày và ban đêm bằng nhau, tức mang ý nghĩa của sự cân bằng.

Mục đích cuối cùng của sự tu học là chấm dứt tái sinh
Mục đích cuối cùng của sự tu học là chấm dứt tái sinh

Theo Phật giáo Nguyên thủy, mục đích cuối cùng của sự tu tập theo giáo pháp mà Đức Thế Tôn đã chứng ngộ và khéo thuyết giảng là chấm dứt tái sinh trong tương lai, là không còn phải luân hồi sinh tử nữa, là chấm dứt mọi sự hiện hữu dù bất kỳ ở đâu và dưới mọi hình thức nào, điều đó cũng có nghĩa “tu là để chết”, một cái chết cuối cùng.

Tứ đại trọng ân trong Phật giáo
Tứ đại trọng ân trong Phật giáo

Phật giáo đã dạy rằng: chúng ta có thể phát triển lòng biết ơn đối với mọi thứ tốt và xấu bằng cách nghiên cứu bản chất liên kết của cuộc sống.

Đức Phật - Bậc thức tỉnh cho nhân thế
Đức Phật - Bậc thức tỉnh cho nhân thế

Đức Phật là bậc Thức tỉnh (Buddho) trong cuộc đời. Giữa lúc cả nhân loại còn đang say ngủ thì Ngài đã lặng lẽ rời hoàng cung, một mình cỡi ngựa lao thẳng về hướng mặt trời mọc để thực hiện hoài bão tìm cầu chân lý giải thoát.

Pháp đơn giản
Pháp đơn giản

Ajahn Chah (1919 - 1992) là vị thiền sư người Thái rất được tin kính. Các bài thuyết pháp của ngài rất thông thoáng, rõ ràng, dứt khoát - sự dứt khoát của vị đã chứng thực được giáo lý của Đức Phật.

Đại Chánh Tạng - Lời giới thiệu
Đại Chánh Tạng - Lời giới thiệu

Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh nói tắt là Đại Chánh Tạng, là bộ Đại Tạng Kinh hiện nay được giới học thuật nghiên cứu hoan nghênh ưa thích nhất. Đại Chánh Tạng được bắt đầu biên tập trong thời gian niên hiệu Đại Chánh (Nhật Bổn) (1912-1925), vì thế còn có tên là Đại Nhật Bổn Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh

Hàn Quốc: Có 81.352 bản Cao Ly Bát vạn Đại Tạng kinh
Hàn Quốc: Có 81.352 bản Cao Ly Bát vạn Đại Tạng kinh

Ngày 10/08/2015, Cục Di sản Văn hóa Hàn Quốc (Cục Văn vật) cho biết: “Quốc Bảo số 32 “Cao ly Đại Tạng kinh” Haeinsa (Hải Ấn Tự), còn được gọi là “Bát vạn Đại Tạng kinh”, theo thống kê năm 2015, so với năm 1915 thì số lượng thống kê 81.258 tấm, hơn 94 bản, tổng cộng là 81.352 bảng.

Nơi lưu trữ mộc bản Đại tạng kinh Hàn Quốc
Nơi lưu trữ mộc bản Đại tạng kinh Hàn Quốc

Chùa Hải Ấn (Haeinsa) là một ngôi chùa đứng đầu tông phái Tào Khê của Phật giáo Hàn Quốc.

Hiểu về Sinh Tử - Cơ hội giải thoát ngàn vàng
Hiểu về Sinh Tử - Cơ hội giải thoát ngàn vàng

Sinh Tử - tưởng là vấn đề hết sức đơn giản và căn bản, nhưng nếu chúng ta thực sự tĩnh tâm lại để tìm hiểu và chiêm nghiệm mới thấy sự hiểu biết của chúng ta về hai phạm trù này rất hạn chế.

Các pháp là Chân Như vốn toàn thiện
Các pháp là Chân Như vốn toàn thiện

Bánh xe sanh tử luân hồi khổ đau cứ quay mãi vì cái thấy lầm, từ đó có tham sân si làm động lực cho nó. Kinh Pháp Hội Xuất Hiện Quang Minh nói rằng để chặn đứng không cho bánh xe sanh tử khổ đau tiếp tục quay thì chỉ cần cái thấy đúng

Nhị đế và Tứ tất-đàn
Nhị đế và Tứ tất-đàn

Nhị đế là lý thuyết cơ bản của triết học Long Thọ và sau đó trở thành tư tưởng lập cước của mọi tông môn để giải thích các đối cực, mâu thuẫn của giáo lý kinh điển. Trong Trung luận, Long Thọ đưa ra luận về Nhị đế (satyadvaya “hai chân lý”) mà sau này được coi là giáo pháp căn bản của các tông môn.

Một đoạn nhân duyên
Một đoạn nhân duyên

Theo luận Đại trí độ, sau khi Phật Sư Tử Âm Vương vào Niết-bàn, Chánh pháp trụ sáu vạn năm, các cây báu không còn phát ra các pháp âm không, vô tướng, vô tác, bất sinh, bất diệt, vô sở hữu… như lúc Phật còn tại thế. Bấy giờ có hai Tỷ-kheo Bồ-tát, một tên là Hỷ Căn, một tên là Thắng Ý.

Tâm của người ngồi thiền
Tâm của người ngồi thiền

Khi cộng đồng các nhà khoa học thần kinh đề nghị ngài Tenzin Gyatso, Đức Dalai Lama XIV (lãnh tụ của Phật giáo Tây Tạng), thảo luận về thiền và khoa học thần kinh tại hội nghị hàng năm tổ chức ở thủ đô Washington, Hoa Kỳ, năm 2005, thì có hàng trăm trong số hơn 35.000 người tham dự thỉnh cầu ngài nên từ chối việc thảo luận này.

Lễ hội vào thành
Lễ hội vào thành

Kinh Pháp hội Xuất hiện Quang minh chấm dứt bằng sự việc Đức Thế Tôn đi vào thành Vương Xá, theo lời thỉnh cầu của Đồng tử Nguyệt Quang.

Hạnh tu bố thí
Hạnh tu bố thí

Bố thí (dàna) là hạnh tu căn bản và xuyên suốt của người con Phật. Đó là hạnh tu thể hiện giới đức, tâm đức và tuệ đức của người Phật tử. Người con Phật học tu theo đạo lý giác ngộ của Phật để có trí tuệ cứu cho mình thoát khỏi mê lầm khổ đau và có đức từ bi giúp cho người thoát ly sầu muộn khổ đau. Đó là hạnh tu mang lại lợi ích cho mình và lợi lạc cho người khác.

Lòng lặng thì nghiệp yên
Lòng lặng thì nghiệp yên

Nghiệp, trong tôn giáo cổ Ấn Độ, có nghĩa là hành động, nhưng cũng chỉ giới hạn trong hành động hiến tế thần linh. Đến khi Đức Phật ra đời, với sự giác ngộ của Ngài, nghiệp mang một ý nghĩa khác, không phải hành động đơn thuần, càng không phải hành động của tế tự, mà chính là ý chí, tư (cetana) hay động lực của mọi hành vi của thân, khẩu và ý.

Đại Tạng Kinh Việt Nam

Tháng Năm