Những người cùng tôi đồng một hạnh. Cầu được sanh chung các cõi nước. Thân, khẩu, ý, nghiệp đều đồng nhau. Tất cả hạnh mầu cùng tu tập...

Tự Điển-từ Điển

Phật Quang Đại Từ Điển

Phật Quang Đại Từ Điển

Phật Quang Đại Từ Điển

HT Thích Quảng Độ dịch giải

phat_quang_dai_tu_dien

Download bản PDF

[A] [B] [C] [D] [Đ] [E] [G] [I] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [T]

[Trọn bộ 
15,387 trang]

^ Back to Top