Pháp thí thắng mọi thí - Pháp hỷ thắng mọi hỷ - Ái diệt thắng mọi khổ - Niết-bàn lạc tối thượng.

Thiền Nguyên Thủy & Thiền Phát Triển

Thiền Nguyên Thủy & Thiền Phát Triển
Thiền Nguyên Thủy & Thiền Phát Triển

Tác giả: Nhiều tác giả

Dịch giả:

Danh mục: Trước tác

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Tôn Giáo

Giá bán: 25,000 VNĐ

SƠ LƯỢC NỘI DUNG

THAY LỜI TỰA

Cuộc hội thảo về Thiền Nguyên Thủy và Thiền Tổ Sư, do Ban Phật giáo chuyên môn và Phật giáo Việt Nam thuộc Viện Nghiên Cứu Phật học tổ chức năm 1994, có để lại các bài phát biểu của Hòa thượng Viện Trưởng và những người lãnh đạo hai ban.Chúng tôi xin phép cho in để lưu hành nội bộ, vì đều là những tài liệu tham khảo có lợi cho sự nghiệp xây dựng một nền Thiền học Việt Nam. Tập sách này có hai phần:
Phần một gồm các bài phát biểu chính thức tại cuộc hội thảo.
Phần hai là phần phụ lục gồm một số các bài do chúng tôi soạn và sưu tầm, trong thời gian tiếp theo sau cuộc hội thảo, tức là từ năm 1994 cho đến nay.
Cuối cùng chúng tôi xin tri ân đến Văn phòng Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam, ghi nhận công đức hai Sư cô Hồng Liên và Quảng Thảo đã đánh vi tính và hoàn chỉnh bản thảo, nhà xuất bản và nhà in đã làm đầy đủ thủ tục xuất bản và tổ chức in ấn hoàn hảo.

Minh Chi
(Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam)

SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC

Mua Sách

Thiền Nguyên Thủy & Thiền Phát Triển

Thiền Nguyên Thủy & Thiền Phát Triển

Tác giả: Nhiều tác giả

Dịch giả:

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Tôn Giáo

Giá bán: 25,000 VNĐ

Số Lượng:

Vui lòng chọn số lượng

THAY LỜI TỰA Cuộc hội thảo về Thiền Nguyên Thủy và Thiền Tổ Sư, do Ban Phật giáo chuyên môn và Phật giáo Việt Nam thuộc Viện Nghiên Cứu Phật học tổ chức năm 1994, có để lại các bài phát biểu của Hòa thượng Viện Trưởng và những người lãnh đạo hai ban.Chúng tôi xin phép cho in để lưu hành nội bộ, vì đều là những tài liệu tham khảo có lợi...

Đại Tạng Kinh Việt Nam

Tháng Năm