Pháp thí thắng mọi thí - Pháp hỷ thắng mọi hỷ - Ái diệt thắng mọi khổ - Niết-bàn lạc tối thượng.

>>

Lễ tổng kết của Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam, nhiệm kỳ 2012-2017

Nhằm đáp ứng kỳ vọng giao phó của GHPGVN cũng như chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử trong cả nước, Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam (VNCPHVN) đánh giá thành quả đạt được trong nhiệm kỳ 2012- 2017, từ đó đề ra phương hước hoạt động của nhiệm kỳ 2017- 2022.

Mục lục

Đó là lý do sáng 14/10, Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam (VNCPHVN) (Nguyễn Kiệm, Q.Phú Nhuận,TP.HCM) đã tổ chức tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2012- 2017.
Lễ tổng kết của Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam, nhiệm kỳ 2012-2017

Tới quang lâm chứng minh tham dự buổi lễ có Trưởng lão HT. TS. Thích Đức Nghiệp, Phó pháp chủ HĐCM GHPGVN; Trưởng lão HT.TS Thích Trí Quảng, Phó pháp chủ HĐCM GHPGVN, Viện trưởng Học viện PGVN tại TP. HCM; HT.TS. Thích Thiện Tâm- Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Phó Viện trưởng cùng chư Tôn đức giáo phẩm lãnh đạo Ban, Viện thuộc Hội đồng Chứng minh & Hội đồng Trị sự GHPGVN, các Giáo sư, nhà nghiên cứu, Tăng Ni, Phật tử. Về phía chính quyền có ông Lê Hoàng Vân, đại diện Vụ trưởng Phật giáo, BTG Chính phủ và đại diện các ban ngành chính quyền thành phố có liên quan.

TT. Thích Tâm Đức, Phó Viện trưởng VNCPHVN khai mạc buổi lễ; TT.Thích Nhật Từ, Tổng Thư ký VNCPHVN, báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2012- 2017.

Qua các báo cáo cho thấy trong nhiệm kỳ 2012- 2017, VNCPHVN đã có những thành tích nhất định trong các hoạt động hội thảo, dịch thuật, xuất bản, giáo dục, đào tạo, nghiên cứu ứng dụng, giới thiệu kinh sách trên Website.

I/ Tác phẩm, dịch phẩm đã xuất bản và tái bản: trong nhiệm kỳ 2012-2017, VNCPHVN đã xuất bản được gần 200 tác phẩm, dịch phẩm, bài nghiên cứu có giá trị rất lớn, dịch các bản kinh và sách. Trong đó Trung tâm dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang có (14 đầu sách) và 70 tác phẩm đang dịch và xuất bản; Trung tâm nghiên cứu ứng dụng Thiền Phật giáo Nam truyền (6 đầu sách); Trung tâm nghiên cứu Phật học Hán truyền (25 đầu sách); Trung tâm nghiên cứu Phật giáo Việt Nam (86 đầu sách); Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng Thiền học Bắc truyền (17 đầu sách); Trung tâm nghiên cứu Văn học Phật giáo ( 10 đầu sách);

II/ Giáo dục và đào tạo

Các hoạt động của các Trung tâm cũng diễn ra nghiêm túc mặc dù mới được thành lập nhưng đã nỗ lực làm việc: tại Trung tâm phiên dịch Hán Nôm Huệ Quang; Trung tâm Phật học Hán truyền; Trung tâm nghiên cứu Phật giáo; Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng thiền học Nam tông; Trung tâm Nghiên cứu Pali học; Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng thiền học Nam tông;  Đã tồ chức chiêu sinh các lớp phiên dịch Hán nôm, Hán tạng, huấn luyện phiên dịch; Mở lớp đào tạo Ngữ văn, ngữ Phật, tổ chức các lớp Cao học ngành Tôn giáo học, các lớp chuyên Pali, Abhihamma và Phật học tổ chức các khóa tu mùa hè dành cho các sinh viên, các khóa tu gieo duyên cho các Phật tử, các buổi nói chuyện chuyên đề, tồ chức hước dẫn thiền cho Tăng Ni sinh …

III/ Về hội thảo và tọa đàm: có 56 hội thảo, tọa đàm và tham gia viết bài trực tiếp cấp quốc tế và cấp quốc gia đã được diễn ra của các Trung tâm thuộc Viện với các đối tác. Trong đó: Hội đồng Quản trị (10 lần); Trung tâm nghiên cứu Phật giáo Việt Nam ( 4 tọa đàm)  và 13 hội thảo khoa học; Trung tâm nghiên cứu Văn học Phật giáo với 15 bài viết; Trung tâm nghiên cứu ứng dụng Thiền học Bắc tông (4 lần); Đặc biệt các hội thảo quốc tế “Phật giáo và các mục tiêu thiên niên kỷ của LHQ” vớihơn 500 học giả trong và ngoài nước; Hội thảo quốc tế Sseasr lần thứ 7 với 44 nước tham dự, có 23 diễn đàn tiếng Anh và 6 diễn đàn tiếng Việt đã để lại tiếng vang rất lớn trong giới nghiên cứu và học giả trong và ngoài nước.

IV/ Về công tác đào tạo và các Phật sự khác, Các hoạt động của các Trung tâm cũng diễn ra nghiêm túc mặc dù mới được thành lập nhưng đã nỗ lực làm việc: tại Trung tâm phiên dịch Hán Nôm Huệ Quang; Trung tâm Phật học Hán truyền; Trung tâm nghiên cứu Phật giáo; Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng thiền học Nam tông; Trung tâm Nghiên cứu Pali học; Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng thiền học Nam tông; Đã tổ chức các buổi Triển lãm; Đào tạo; Thuyết giảng; Tổ chức sinh hoạt Thiền; Tu học chuyên sâu; Giới thiệu trang web của Viện; Thư viện; Giao lưu báo và tạp chí …

Phần II- Định hướng nhiệm kỳ 2017-2022

Trong phần dự kiến kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ VIII (2017-2022) gồm có: Phiên dịch và ấn hành do Trung tâm Dịch thuật Hán nôm Huệ Quang thực hiện với 10 dự án; Nghiên cứu và xuất bản do Trung tâm nghiên cứu Văn học Phật giáo sẽ dự kiến thực hiện với 7 dự án; Đạo tạo, giảng dạy, hướng dẫn Thiền do Trung tâm Dịch thuật Hán nôm Huệ Quang với 7 dự án; Hội thảo khoa học do Hội đồng Quản trị VNCPHVN và Trung tâm Nghiên cứu PGVN; Các hoạt động khác của văn phòng Viện với 7 dự án.

TT. Thích Quang Thạnh, Phó Tổng thư ký đại diện văn phòng 2 TW; ĐĐ. Thích Giác Hoàng, Phó thư ký Viện đã đọc quyết định tuyên dương công đức cho các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp nhân dịp tổng kết nhiệm kỳ từ GHPGVN và VNCPHVN.

Trưởng lão HT.TS Thích Trí Quảng, Phó pháp chủ HĐCM GHPGVN, Viện trưởng Học viện PGVN tại TP. HCM ban lời sách tấn ghi nhận những cống hiến của Viện trong suốt nhiệm kỳ 5 năm, nhờ sự tận tâm, tận lực các Trung tâm của viện, các cá nhân đã có nhiều sáng kiến trong nhiều lĩnh vực đào tạo, xuất bản, quan hệ quốc tế hội thảo và nhiều lĩnh vực khác. 

Buổi lễ tổng kết đã khép lại trong niềm hoan hỷ và trang nghiêm!

Đại Tạng Kinh Việt Nam

Tháng Năm