Pháp thí thắng mọi thí - Pháp hỷ thắng mọi hỷ - Ái diệt thắng mọi khổ - Niết-bàn lạc tối thượng.

>>

Thư mời HỘI THẢO KHOA HỌC "Phật giáo Cổ truyền Việt Nam và sự đóng góp cho Đạo Pháp và Dân Tộc"

Mục lục
Kính bạch chư Tôn đức!
Kính thưa quý Đại biểu, quý Học giả, quý Nam Nữ Phật tử!
 
Giáo hội Phật giáo Cổ truyền Việt Nam là một trong chín tổ chức Hệ phái, thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam năm 1981. Để ghi nhận những đóng góp của chư Tôn đức và tổ chức Giáo hội Phật giáo Cổ truyền Việt Nam qua nhiều giai đoạn lịch sử cho Đạo pháp và Dân tộc, Viện Nghiên cứu Tôn giáo và Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam phối hợp với Hệ phái Phật giáo Cổ truyền Việt Nam tổ chức Hội thảo Khoa học "Phật giáo Cổ truyền Việt Nam và sự đóng góp cho Đạo Pháp và Dân Tộc".
 
    Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời:
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

   Hoan hỷ quang lâm tham dự Hội thảo.

Thời gian: Vào lúc 7h30; thứ Ba, ngày 16 tháng 6 năm 2020.
                (nhằm ngày 25 tháng 4 nhuận năm Canh Tý).
Địa điểm: Trung tâm Văn hoá Tượng Phật nhập Niết bàn chùa Hội Khánh( số 29, đường chùa Hội Khánh, phường Phú Cường, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương)

Sự hiện diện của Quý vị là niềm vinh dự lớn lao đồng thời góp phần trang nghiêm long trọng cho sự thành công của Hội thảo.
  TM. BAN TỔ CHỨC
VIỆN TRƯỞNG VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM


Hoà thượng Thích Giác Toàn
 
 

Đại Tạng Kinh Việt Nam

Tháng Năm