Pháp thí thắng mọi thí - Pháp hỷ thắng mọi hỷ - Ái diệt thắng mọi khổ - Niết-bàn lạc tối thượng.

>>

Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội triển khai công tác Phật sự năm 2019

Chiều ngày 19/12/2018, tại phòng 216, chùa Quán Sứ, Hà Nội, Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội, Tạp chí Nghiên cứu Phật học tổ chức tổng kết công tác phật sự năm 2018, triển khai công tác phật sự năm 2019.
Mục lục

Hòa thượng, Tiến sĩ Thích Gia Quang, Viện trưởng Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội, Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu Phật học (NCPH) chủ trì phiên họp; TT.Thích Tiến Đạt, Viện phó Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội, Phó Tổng Biên tập Tạp chí NCPH; TT.Thích Thiện Hạnh, Viện phó Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội cùng đông đủ Chư tôn đức tăng, ni, cư sĩ phật tử trong Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội cũng như Ban Biên tập Tạp chí NCPH.

Hòa thượng Tiến sĩ Thích Gia Quang chủ trì Hội nghị.

Hòa thượng Tiến sĩ Thích Gia Quang chủ trì Hội nghị.

Trong năm 2018, Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội tổ chức các buổi hội thảo, hợp tác với các tổ chức, như Ban Tôn giáo Chính phủ, Học viện Khoa học Xã hội và Nhân văn, Viện Trần Nhân Tông, Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Tôn giáo, các cơ quan nghiên cứu...để tổ chức hội thảo, các chuyên đề về phật học, Phật giáo.

Hòa thượng Tiến sĩ Thích Gia Quang, Viện trưởng Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội, Tổng Biên tập Tạp chí NCPH và các Quý tôn đức Lãnh đạo Phân viện đã tham gia, chủ trì, phát biểu, đóng góp các tham luận, các bài nghiên cứu tại các hội thảo; đăng bài nghiên cứu trên các tạp chí nghiên cứu chuyên ngành như Tạp chí Tôn giáo, Tạp chí Xây dựng Đảng, Tạp chí Đối ngoại, Tạp chí Công tác Dân vận và các Tạp chí nghiên cứu chuyên sâu khác.

Phân viện tổ chức, hướng dẫn ấn tống một số đầu sách/Kinh sách để phổ biến cho các đạo tràng, cộng đồng phật tử, tổ chức các buổi sinh hoạt phật sự theo chuyên đề.

Phân viện đã thẩm định, hiệu đính một số bản Kinh sách, phim ảnh về đề tài Phật giáo và liên quan đến Phật giáo của các đối tác liên kết gửi đến nhờ thẩm định tính chuyên môn về Phật học.

Phân viện đã phối hợp với Ban Thông tin Truyền thông T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Kênh Truyền hình An Viên đóng góp về chuyên môn kiến thức Phật học, góp phần hoằng truyền chính pháp và truyền thông các giá trị cao đẹp của đạo Phật.

 

Hội nghị ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp của quý Chư tôn đức tăng, ni, cư sĩ phật tử trong Phân viện NCPH Việt Nam tại Hà Nội và trong Tạp chí NCPH.

Hội nghị ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp của quý Chư tôn đức tăng, ni, cư sĩ phật tử trong Phân viện NCPH Việt Nam tại Hà Nội và trong Tạp chí NCPH.

Phân viện đã mời một số nhà nghiên cứu sinh thuộc các lĩnh vực sử học, triết học, tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo trong các công tác nhiệm vụ chuyên môn cũng như công tác biên tập xuất bản sách, tạp chí.

Trong năm 2018, Tạp chí NCPH đã có nhiều cải tiến về nội dung và hình thức. Trong đó, nội dung vừa “đúng” và “phải trúng” với giáo lý đạo Phật được diễn giải một cách logic dễ hiểu. Triển khai nhiệm vụ công tác phật sự năm 2019, Phân viện sẽ tập trung nghiên cứu, phiên dịch, ấn tống và phát hành các tác phẩm cũng như các công trình nghiên cứu mang tính hệ thống, chuyên nghiệp.

Để nâng cao chất lượng hiệu quả về đề tài liên quan đến Phật học, Phân viện sẽ liên kết phối hợp với các trung tâm, viện nghiên cứu về triết học, tôn giáo, Phật học để hợp tác và trao đổi, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về dịch thuật, biên dịch trở thành địa chỉ tin cậy cho các nhà nghiên cứu, nghiên cứu sinh, tăng, ni phật tử muốn nâng cao trình độ Phật học tìm hiểu, tra cứu và nghiên cứu.

Phân viện sẽ sắp xếp lại công tác tổ chức, hình thành các Ban nghiên cứu Phật giáo Việt Nam, Ban Nghiên cứu Phật giáo thế giới, Ban Xuất bản in ấn và Phát hành Tạp chí, Kinh sách và các ấn phẩm Phật giáo....

Phân viện phối hợp với Ban TTTT T.Ư GHPGVN, các nhà dịch thuật, nghiên cứu để xuất bản các ấn phẩm về Lịch sử Phật giáo một số nước trên thế giới, giúp cho nhu cầu tìm hiểu tư liệu Phật giáo các nước của, trường Phật học cũng như các nhà nghiên cứu, các giảng viên và sinh viên, bắc nhịp cầu củng cố và phát triển quan hệ giữa Phật giáo Việt Nam và các nước có truyền thống Phật giáo.

Dự kiến năm 2019, Phân viện sẽ xuất bản các ấn phẩm liên quan đến lịch sử Phật giáo các nước Ấn Độ, Thái Lan, Myanmar, Lào, Campuchia, Bhutan...

Năm 2019, Tạp chí NCPH tiếp tục tổ chức biên tập, xuất bản và phát hành tạp chí, góp phần thúc đẩy các hoạt động truyền bá chính pháp, phát triển rộng khắp và có chất lượng đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, phổ biến tri thức Phật học tới độc giả trong nước và quốc tế.

Tham gia, phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo hoặc các sự kiện lớn của các Ban, viện Trung ương và của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; thực hiện và tham gia nghiên cứu các chuyên đề, các đề tài khoa học, đề án phục vụ công tác của Tạp chí và nhiệm vụ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam; đăng ký xin phép cấp mã số chuẩn quốc tế ISSN cho Tạp chí tại Bộ Khoa học và Công nghệ; hợp tác và trao đổi nghiên cứu về Phật học và các vấn đề liên hệ với các các Viện nghiên cứu, các Học viện trong và ngoài nước; phối hợp với các cơ quan báo chí, xuất bản, các tổ chức, nhà khoa học trong và ngoài nước nhằm phát triển Tạp chí trên cơ sở tôn chỉ, mục đích và theo quy định của pháp luật; tổ chức mạng lưới cộng tác viên của Tạp chí; tổ chức các cuộc họp, hội thảo, tọa đàm về chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ công tác tuyên truyền, xuất bản của Tạp chí, cũng như đường lối chính sách của Nhà nước, Hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Hội nghị cũng đã ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp của quý Chư tôn đức tăng, ni, cư sĩ phật tử trong Phân viện và Tạp chí để năm 2019 sẽ có nhiều chuyển biến tích cực trong các hoạt động chuyên môn.

Đại Tạng Kinh Việt Nam

Tháng Năm