Pháp thí thắng mọi thí - Pháp hỷ thắng mọi hỷ - Ái diệt thắng mọi khổ - Niết-bàn lạc tối thượng.

>>

Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam đảnh lễ Hoà thượng Thiền sư Thích Thanh Từ

Sáng nay, 23 tháng Chạp, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam do HT. Thích Giác Toàn làm Trưởng đoàn đến Thiền viện Thường Chiếu để đảnh lễ Trưởng lão Hòa thượng Thiền sư Thích Thanh Từ, bậc cao Tăng của Phật giáo Việt Nam.
Mục lục
Tại đây, Hòa thượng đại diện Viện bày tỏ lòng tôn kính đối với ân đức Trưởng lão đã dày công tu học và giảng dạy đối với Tăng Ni và Phật tử hữu duyên.
Nhân sự kiện này, HT. Thích Giác Toàn cũng xin toàn bộ dịch phẩm của HT và chư đệ tử để chuẩn bị đưa vào Đại tạng kinh Phật giáo.
HT. Thích Nhật Quang, TT. Thích Thông Thiền và chư Tôn đức Tăng Ni đón tiếp vô cùng hoan hỷ và trọng thể.
Trong đoàn Viện Nghiên cứu còn có TT. Thích Tâm Đức, TT. Thích Minh Thành, cô Thanh Nhã và quý Phật tử chùa Giác Ngộ.

Trân trọng chia sẻ hình ảnh buổi viếng thăm :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đại Tạng Kinh Việt Nam

Tháng Năm