Pháp thí thắng mọi thí - Pháp hỷ thắng mọi hỷ - Ái diệt thắng mọi khổ - Niết-bàn lạc tối thượng.

>>

Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam họp phiên đầu tiên của nhiệm kỳ mới

Chiều ngày 25/7/2018, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam (NCPHVN), số 750 Nguyễn Kiệm, P.4, Q.Phú Nhuận, TP.HCM, diễn ra phiên họp đầu tiên nhiệm kỳ 2017-2022 của Hội đồng Quản trị và các Ủy viên Thường trực, với hơn năm mươi chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử có quyết định chuẩn y nhiệm vụ, dưới sự chủ trì của Hòa thượng Viện trưởng Thích Giác Toàn

Mục lục

 

Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam họp phiên đầu tiên của nhiệm kỳ mới

 

Trên bàn chủ tọa, ngoài Hòa thượng Viện trưởng, có chư tôn giáo phẩm: TT.TS. Thích Tâm Đức (Viện phó Thường trực), TT.TS. Thích Đồng Bổn (Viện phó kiêm Giám đốc Trung tâm (GĐTT) Nghiên cứu Phật giáo VN, TT.TS. Thích Minh Thành (Viện phó đặc trách ĐTKVN) và TT.TS. Thích Hạnh Bình (Viện phó kiêm GĐTT NCPH Hán truyền).

ĐĐ.TS. Thích Giác Hoàng (Tổng Thư ký Viện NCPHVN) điều khiển chương trình, theo dõi, giới thiệu diễn tiến các đề mục nội dung cuộc họp.

Sau phần niệm Phật cầu gia hộ, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự, Hòa thượng Viện trưởng đã phát biểu đưa ra định hướng kế hoạch thực hiện mục tiêu của Viện trong nhiệm kỳ 5 năm với phần việc cụ thể từng năm một. Hòa thượng đặc biệt nhấn mạnh vấn đề bổ sung, kiện toàn nhân sự ở 11 Trung tâm và hai Ban trực thuộc, cần có thực lực về mặt kiến thức chuyên sâu để làm thật tốt phần việc chuyên môn của mình (Trung tâm Phật học Sanskrit mới được tách riêng độc lập, nâng tổng số lên 11 trung tâm).

Với tâm đạo kiên cố, tri thức Phật học sáng ngời, các đệ tử ưu tú của Như Lai quyết tâm tìm chọn giải pháp trong việc nghiên cứu, hiệu chỉnh, luận chứng và phổ biến giá trị nguyên gốc lời Đức Phật dạy qua kinh sách truyền thừa, các thành viên dự họp đã thể hiện cao trách nhiệm của mình qua nhiều ý kiến đóng góp của TT.TS. Thích Tâm Đức, TT.TS. Thích Hạnh Bình, ĐĐ.TS. Thích Giác Hoàng, TT.TS. Thích Đồng Bổn, NS.TS. Thích nữ Hương Nhũ, NS.TS. Thích nữ Hạnh Tâm... xoay quanh các vấn đề: bổ sung nhân sự, thời hạn nộp danh sách, sắp xếp mục lục Đại tạng kinh VN, cách thức trao đổi và thông tin nhanh, phương hướng việc làm cụ thể, khai sinh tạp chí Viện NCPH, chỉ tiêu viết bài của các Giám đốc, đề xuất thành lập Ban Thẩm định các bài viết, các công trình nghiên cứu Phât học,…

Phát biểu đúc kết các thảo luận và cô đọng, nhắc nhớ nội dung chính yếu của Hòa thượng Viện trưởng chủ trì đã kết thúc phiên họp đầu tiên của Hội đồng lãnh đạo Viện NCPHVN vào lúc 15g20 phút cùng ngày trong bầu không khí đồng tâm, hòa ái, và trí tuệ.

Không quên bày tỏ lòng kính nhớ và tri ân công đức vô lượng của cố Hòa thượng Viện chủ khai sáng, trước khi tiếp tục các Phật sự khác, Hội đồng lãnh đạo và các thành viên đã quá bước, chuyển thân đến nhà thờ phía sau để đảnh lễ, kính bái cố HT. Thích Minh Châu, một bậc cao tăng uyên bác, đức độ, người có công sáng lập Viện NCPH và Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM.

Hình ảnh phiên họp đầu tiên:

Đảnh lễ cố Hòa thượng khai sáng

Nguồn: FB Ngộ Trí Tâm

Đại Tạng Kinh Việt Nam

Tháng Năm